Önskemål inför livets slut

Vilka är dina önskemål inför livets slut? Det är många som skriver ner sina tankar och önskningar kring sin egen begravning.

Det innebär omtanke om de anhöriga och underlättar för dem när den dagen kommer. Det är viktigt att följa den dödes önskemål så långt det är möjligt.

Har du själv önskemål kring din begravning? Det finns många valmöjligheter, och det kan vara mycket man undrar över. Kom in till oss på begravningsbyrån. Vi försöker svara på dina frågor och hjälper dig fylla i ditt Livsarkiv.

Denna tjänst är kostnadsfri.

Du kan hämta Livsarkivet i PDF-format och fylla i den för att sedan lämna den till oss för förvaring eller fylla i det direkt på nätet via www.livsarkivet.se. Självklart förvarar vi Livsarkivet kostnadsfritt åt dig. Vi registrerar Livsarkivet digitalt och det är sökbart över hela landet.

Hämta Livsarkivet i PDF-format