Anmälan till minnesstund

I anslutning till begravningen anordnas ofta en minnesstund. Vanligtvis sker det i ett församlingshem eller i annan lokal. Inbjudan kan t ex ske via en dödsannons, brev, sociala medier eller muntligt.

Anmälan till minnesstund
Fyll i nedanstående formulär vilka som önskar delta i minnesstunden efter begravningen. Finns önskemål om särskild kost fyller du även i det här. Sedan klickar du på Skicka för att sända anmälan till oss.

Var vänlig och kontakta oss på 0498 - 21 09 27 om ni vill anmäla några allergier.