Det här är vi

Gert Torndahl , Tingstäde
Delägare och begravningsentreprenör, arbetat vid Stranges sedan 1998 .
Jerry Torndahl , Lärbro
Delägare och begravningsentreprenör, arbetat vid Stranges sedan 2000.
Ola Aldenroth, Visby
Begravningsrådgivare, arbetat vid Stranges sedan 2018.
Tommy Elingmark , Visby och Kräklingbo
Begravningsrådgivare, arbetat vid Stranges sedan 2006.