Hälsningar – Sentenser

När man skänker en gåva till minnet av en avliden så är det vanligt att man, förutom sitt namn, även lämnar en liten hälsning - en sentens.

Klicka på länken för att se olika sentenser. På minnesbladen är oftast texten ”Till minne av” och ”har en gåva lämnats ifrån” förtryckt.