Hur går det till?

Vid inträffat dödsfall i hemmet eller på en institution utanför Visby Lasarett så måste en läkare konstatera dödsfallet. Upplysningar och rådgivning angående jourhavande läkare kan fås hos Sjukvårdsupplysningen på telefon 26 80 09.

Läkaren undersöker den avlidne och utfärdar ett bårrumsmeddelande samt ett identifieringsarmband. När detta är gjort får hämtning ske och den avlidne förs till Regionens bårrum. Hämtningen betalas av Region Gotland.

Om man skulle vilja ta ett avsked av den avlidne innan man hunnit ta en kontakt med en begravningsbyrå så kontaktar man personalen vid Lasarettets bårrum på personsökare 26 84 70 eller Lasarettets växel 26 80 00.

Efter det att begravningsbyrån tagit över ansvaret så ordnar byrån möjlighet för avskedstagande.