Vid dödsfall eller annat angeläget ärende ring oss på 0498 – 21 09 27

Gäst på begravning

Minnesgåvor – ett sätt att hedra en avliden person

Vi förmedlar din gåva till valfri fond/förening. Att administrera gåvorna tar mycket tid och vi tar därför ut en hanteringsavgift på
40 kronor per gåva.

Det går bra att ringa på telefon 0498-21 09 27 eller maila in en gåva till oss eller kom in till oss på kontoret, då är du alltid säker på att telegrammet kommer fram på begravningsdagen. Om ni skickar gåvan på annat sätt så räkna med att det tar minst 3 arbetsdagar innan den kommer fram. Betalning kan därefter göras antingen med kort på vårt kontor eller via vårt bankgironummer för gåvor: 232-5108 eller Swish: 123-449 44 23. Vid betalning via bankgirot/Swish så måste du, i meddelanderutan på bankgiroblanketten eller på din Internetbank, ange det gåvonummer du får av oss efter att du skickat din gåva.

Vi kan även förmedla gåvor till begravningar som äger rum på fastlandet. På grund av olika seder på olika platser i landet så är det alltid bäst att skicka telegrammet till de anhörigas hemadress, då vet vi att telegrammet kommer fram. Ha därför med en adress till anhöriga när gåvan skall förmedlas till fastlandet.

Här på Gotland är seden att begravningsbyrån medför telegrammen till begravningslokalen på begravningsdagen och att officianten sedan läser upp hälsningarna vid minnesstunden.

Hälsningar – Sentenser

När man skänker en gåva till minnet av en avliden så är det vanligt att man, förutom sitt namn, även lämnar en liten hälsning – en sentens.

Klicka på länken för att se olika sentenser. På minnesbladen är oftast texten ”Till minne av” och ”har en gåva lämnats ifrån” förtryckt.