Vid dödsfall eller annat angeläget ärende ring oss på 0498 – 21 09 27

Begravning Gotland & Visby

Gäst på begravning

Minnesgåvor – ett sätt att hedra en avliden person

Vi förmedlar din gåva till en fond/förening mot en mindre avgift beroende på vilket sätt ni betalar gåvan på.

Det går bra att ringa oss på tel. 21 09 27 eller så kommer ni in till oss på kontoret så hjälper vi er med gåvan. Ni kan även göra gåvan själva genom att klicka på dödsannonser, till vänster, sök på den avlidnes namn och klicka på annonsen så kommer ni till familjesidan och där kan ni enkelt göra en minnesgåva själva.

Vi kan även förmedla gåvor till begravningar som äger rum på fastlandet.

Här på Gotland är seden att begravningsbyrån medför minnesblad till begravningslokalen på begravningsdagen och att officianten sedan läser upp hälsningarna på minnesstunden.

Hälsningar – Sentenser

När man skänker en gåva till minnet av en avliden så är det vanligt att man, förutom sitt namn, även lämnar en liten hälsning – en sentens.

Klicka här för att se olika sentenser. På minnesbladen är oftast texten ”Till minne av” och ”har en gåva lämnats ifrån” förtryckt.