Vid dödsfall eller annat angeläget ärende ring oss på 0498 – 21 09 27

Begravning Gotland & Visby

Vid dödsfall

Vid dödsfall – vad gör jag nu och vad händer sedan?

Förlusten av en anhörig eller nära vän hör till en av livets mest omvälvande händelser. Att känna osäkerhet inför sådant som måste tas om hand inför en begravning är därför helt naturligt. Ett bra råd är att inte ha för bråttom. Du är välkommen att vända dig till oss. Vi har all den erfarenhet och kunskap som krävs för att du ska få det stöd och den hjälp du behöver.

Du kan hämta skriften ”Hur gör jag nu”, hos oss på kontoret, vi kan skicka den till dig eller så kan du ladda ner den som en pdf genom att klicka här