Vid dödsfall eller annat angeläget ärende ring oss på 0498 – 21 09 27

Begravning Gotland & Visby

Om Stranges

Vår historia

Vi vill med några enkla rader presentera Stranges Begravningsbyrå för er… Den 26 oktober 1934 startade Gustaf Strange begravningsbyrå i Visby under namnet Stranges Begravningsbyrå.

Gustaf Strange drev företaget i 9 år, tills han avled endast 42 år gammal.

Gustaf anställde den då endast 20-årige Eric Torndahl. Eric hade då redan 6 års erfarenhet av branschen.

Gustaf Stranges maka, Ebba, drev företaget vidare med hjälp av den unge Eric Torndahl.
Tyvärr avled även Ebba väldigt ung sex år senare.

Det blev nu Eric Torndahl som, med hjälp av Gustaf och Ebba Stranges dotter Elsa Hellström, som hon senare kom att heta, fick driva företaget vidare.

Eric Torndahl gick i pension när han var 72 år och hade då arbetat i samma yrke i 58 år. Eric var en mycket skicklig yrkesman och en mycket god lärare när han utbildade nya medarbetare.

1986 övertog Erics son, Bo Torndahl, tillsammans med Britt-Marie Ahlström verksamheten. De utvecklade firman vidare genom både varsamma förändringar och hårt arbete. Det var de som flyttade firmans fysiska lokalisering från den allt trängre Visby innerstad till egen ägd fastighet, med både lager och garage på samma plats, på Follingboväg 8.

2006 övertog Bo´s söner, Gert och Jerry Torndahl, pappas del och tillsammans med Britt-Marie drev de firman vidare fram till Britt-Maries pensionering i juni 2010. Britt-Marie hade då arbetat 50 år på Stranges.

Gert och Jerry är sedan juli 2010 ensamma ägare till Stranges. Under hösten 2010 byggdes lokalerna om för att göra dem mera ändmålsenliga. Vi har nu två besöksrum för att kunna ge våra kunder ännu bättre service och en reception som är bättre anpassad till att ta emot gåvor och anmälningar. 2015 byggdes vår lokal till för att göra en handikappanpassad entré.

Vi hoppas att vår långa erfarenhet och kunnande skall ge ett stort förtroende till våra kunder även i framtiden. Företaget är auktoriserat och det förpliktar oss att fortbilda oss genom vårt förbund.