Vid dödsfall eller annat angeläget ärende ring oss på 0498 – 21 09 270498 – 21 09 27

Begravning Gotland & Visby

Vid dödsfall

Efter besöket hos oss

Efter besöket hos oss och fram till dagen innan begravningen så gör vi allt pappersarbete, anmälan till Kyrkogårdsförvaltningen, Pastorsexpeditionen m.fl. Vi korrekturläser den färdiga annonsen och sänder in den till aktuella tidningar. Vi bokar och beställer det som inte kunde göras vid besöket. Vi gör programblad om ni önskat det. Vi tar emot minnesgåvor och skriver ut hälsningarna på minnesblad dagen innan begravningen. Vi tar emot anmälningar till minnesstunden, om det är aktuellt, och har kontakt med serveringsstället för att tala om antalet anmälda.

Om ni önskar ta ett avsked av den avlidne innan begravningsdagen så ordnar vi det. Den präst eller borgerliga begravningsförrättaren som skall vara officiant under begravningen kommer under denna tid att ta kontakt med er. Med denne diskuterar ni vilken musik och vilka sånger som skall spelas och sjungas under begravningen. Prästen meddelar aktuell kantor/organist vilken musik som valts. Officianten vill också veta litet om den bortgångne för att sedan använda informationen i sitt grifte-/minnestal. Om vi bokat in en solist så tar även denne kontakt med er för att diskutera det som solisten skall framföra.