Vid dödsfall eller annat angeläget ärende ring oss på 0498 – 21 09 27

Begravning Gotland & Visby

Vid dödsfall

Hur går det till?

Vid inträffat dödsfall i hemmet eller på en institution utanför Visby Lasarett så måste en läkare konstatera dödsfallet. Upplysningar och rådgivning angående jourhavande läkare kan fås hos Sjukvårdsupplysningen på telefon 1177.

Läkaren undersöker den avlidne och utfärdar ett bårrumsmeddelande samt ett identifieringsarmband. När detta är gjort får hämtning ske och den avlidne förs till Regionens bårrum i Visby eller Hemse bårrum. Hämtningen betalas av Region Gotland.

Om man skulle vilja ta ett avsked av den avlidne innan man hunnit ta en kontakt med en begravningsbyrå så kontaktar man personalen vid Lasarettets bårrum på tel. 26 84 70 eller Lasarettets växel 26 80 00 alt. Hemse bårrum tel. 28 77 14, 28 77 12.

Efter kistläggning är det begravningsbyrån som ordnar med avskedstagande.