Vid dödsfall eller annat angeläget ärende ring oss på 0498 – 21 09 270498 – 21 09 27

Begravning Gotland & Visby

Vid dödsfall

Dagen innan begravningen

Dagen innan begravningen tar vi kontakt med er för att gå igenom detaljerna och stämma av allt inför begravningen. Om begravningen inte sker i Visby så bestämmer vi även när vi skall träffas. Vi behöver i de flesta fall hjälp med att bära in kistan i kyrkan/begravningslokalen. Om den bortgångne skall jordfästas eller bäras i procession till begravningsbilen så är det bra om så många som möjligt av de som skall bära kistan kan hjälpa till när vi kommer till kyrkan/begravningslokalen. Vi kan då gå igenom alla detaljer runt utbärningen så att alla känner sig trygga i sin roll.