Vid dödsfall eller annat angeläget ärende ring oss på 0498 – 21 09 27

Vid dödsfall

Dagen innan begravningen

Dagen innan begravningen tar vi kontakt med er för att gå igenom detaljerna och stämma av allt inför begravningen. Om begravningen inte sker i Visby så bestämmer vi även när vi skall träffas. Vi behöver i de flesta fall hjälp med att bära in kistan i kyrkan/begravningslokalen. Om den bortgångne skall jordfästas eller bäras i procession till begravningsbilen så är det bra om så många som möjligt av de som skall bära kistan finns på plats när vi kommer ut. Vi kan då gå igenom alla detaljer runt utbärningen så att alla känner sig trygga i sin roll.