Vid dödsfall eller annat angeläget ärende ring oss på 0498 – 21 09 270498 – 21 09 27

Begravning Gotland & Visby

Vid dödsfall

Övrig information

Om den bortgångne har kremerats så skall askan vara gravsatt senast ett år efter dödsfallet. Om gravsättning skall ske inom Visby så kan vi hjälpa er att boka tid. Om gravsättning skall ske utanför Visby så är det oftast lättast att ni själva kontaktar prästen eller klockaren i församlingen. Klockaren kan sedan hämta urnan/askan på krematoriet eller så kan vi ordna så att ni kan hämta den hos oss.

Om gravsättning skall ske i havet så måste tillstånd för detta inhämtas hos Länsstyrelsen. Vi hjälper er gärna med ansökan.

En bouppteckning skall vara upprättad och inskickad till Skatteverket inom fyra månader efter dödsfallet. Blanketter för bouppteckning hämtas på Skatteverkets hemsida. Om ni önskar hjälp med bouppteckning så kan vi förmedla kontakt med en bouppteckningsman.

Om dödsboet saknar medel så ska en dödsboanmälan upprättas. Då sköts boet av en boutredningsman vid Region Gotland. Om boet saknar tillgångar så talar ni om det för oss när ni är på det första besöket. Vi kontaktar då en boutredningsman. Viktigt att tänka på i detta fall är att alla tillgångar räknas från dagen för dödsfallet. Inga medel skall röras då betalningsansvar för saknade medel vid boutredningen kan komma att utkrävas. Om det finns räkningar att betala så bör man kontakta den som skickat räkningen och be om uppskov med betalningen, tills man vet om det finns medel att betala med.