Vid dödsfall eller annat angeläget ärende ring oss på 0498 – 21 09 27

Begravning Gotland & Visby

Vid dödsfall

På begravningsdagen

På begravningsdagen anländer vår representant till kyrkan/begravningslokalen ca 2 timmar innan begravningen börjar, om inte annan tid har avtalats.

Vi strävar alltid efter att köra ut med begravningsbil vilket ibland kan innebära att vi behöver komma ännu tidigare. Om ni önskat ta ett avsked så görs detta i anslutning till det att vi burit in kistan. Ni får då den tid som ni känner att ni behöver för att ta avsked.

Efter eventuell genomgång av utbärning så fortsätter vår representant med att arrangera de blommor som lämnats vid båren. Vi lägger även fram handbuketter och psalmböcker eller programblad där anhöriga skall sitta. Vi fotograferar varje blomma som har lämnats och tar även en helhetsbild. Om det finns en befintlig gravsten så fotograferar vi även den ifall ni senare vill att vi skall hjälpa till med textkomplettering.

Vidare så tar vi emot begravningsgästerna och delar ut psalmböcker eller programblad.

När gudstjänsten börjar så tar vi kontakt med serveringspersonalen för minnesstunden och talar om hur många som finns i kyrkan så att de kan anpassa dukningen om det behövs.

Om den avlidne skall kremeras så behöver vi i de flesta fall hjälp att bära ut kistan till begravningsbilen efter att akten är avslutad. Om ni vill så kan akten avslutas med att kistan i procession bärs ut till begravningsbilen. Ett sista farväl kan tas vid bilen genom att en psalm sjungs. Bilen lämnar sedan kyrkan under slutet på psalmen.

Om ni skulle vilja avsluta akten med utbärning till begravningsbilen så talar ni om det för aktuell officiant när denne kontaktar er inför begravningen. Meddela sedan även oss på Stranges.

Om begravningen äger rum i Visby så hjälper vaktmästaren i respektive kyrka oss med in- och utbärningen.