Vid dödsfall eller annat angeläget ärende ring oss på 0498 – 21 09 270498 – 21 09 27

Begravning Gotland & Visby

Vid dödsfall

Avvecklingshjälpen

Att hantera avtal, konton, abonnemang och medlemskap är en viktig men komplicerad och tidskrävande uppgift för ett dödsbo. Vi hjälper er att snabbt och säkert avsluta eller överlåta dessa med de intyg och fullmakter som krävs.

Vad får jag hjälp med?

Nedan följer exempel på sådant vi hjälper er att avsluta eller överlåta:

Avtal – Hyresavtal, el/gas, värme, vatten, renhållning, sakförsäkringar

Abonnemang – Telefoni, TV, internet, tidningar, lotterier, streamingtjänster

Konton/kort – Bensinkort, kreditkort, matkonto, apotekskonto, kundklubbar, digital brevlåda

Sociala medier – Avsluta konton eller skapa minnessidor hos de flesta plattformarna

Medlemskap – Pensionärsförening, konsumentförening, fackförening, idrottsförening, motorklubb

Övrigt – Adressändring, reklamspärr

Hur fungerar det?

  • Avvecklingshjälpen kommunicerar direkt med de tjänster som ska avslutas eller överlåtas
  • Det enda ni behöver känna till är vilka avtal, konton, abonnemang och medlemskap som är aktuella
  • Ni får en god överblick och återkoppling över de uppsägningar och överlåtelser som är genomförda
  • Avvecklingshjälpen sparar mycket tid och energi jämfört med att göra allt detta helt manuellt på egen hand

Se erbjudande och mer information här:

Avvecklingshjälpen