Vid dödsfall eller annat angeläget ärende ring oss på 0498 – 21 09 270498 – 21 09 27

Begravning Gotland & Visby

Vid dödsfall

Bårtäcke

En del församlingar kan tillhandahålla ett bårtäcke istället för dekoration på kistan, bland annat Roma Pastorat, Norra Gotlands Pastorat, Visby Församling, Eskelhem Pastorat och Stenkumla Pastorat.