Vid dödsfall eller annat angeläget ärende ring oss på 0498 – 21 09 27

Vid dödsfall

Bårtäcke

En del församlingar kan tillhandahålla ett bårtäcke istället för dekoration på kistan, bland annat Roma Pastorat, Norra Gotlands Pastorat, Visby Församling, Väskinde Församling, Eskelhem Pastorat och Stenkumla Pastorat.

Visby har dessutom två: ett äldre som bara används vid begravningar på Allhelgonakapellet och ett nytt som används vid begravningar i övriga kyrkor och kapell i Visby. Det nya bårtäcket finns med vit eller turkos bård.