Vid dödsfall eller annat angeläget ärende ring oss på 0498 – 21 09 27

Begravning Gotland & Visby

Gäst på begravning

Vanliga frågor

Vad kostar en begravning?

Kostnaden för en begravning beror på hur omfattande arrangemanget ska vara. Begravningar utformas på många olika sätt och det är alltid kunden som bestämmer vad som ska ingå.

Vår uppgift är att med erfarenhet hjälpa er utforma ceremonin till ett vackert minne. När vi vet era önskemål lämnar vi er en prisuppgift.

Begravningsbyrån har ett fast grundarvode samt fasta priser på transporter, representant, o.s.v. Det går att ansöka om ekonomisk hjälp om det inte finns ekonomiska medel i dödsboet. Begravningen betalas av dödsboet, inte av de anhöriga. Ibland finns pengar avsatta eller det kan finnas en försäkring som täcker begravningskostnaderna.

Vi hjälper er med att undersöka hur det ligger till med detta. Om det inte finns några pengar i dödsboet, kan det ändå bli en värdig och fin begravning – det går att få ekonomisk hjälp av den kommun/region där den avlidne är mantalsskriven. Begravningsbyrån kan sköta kontakterna med kommunen/regionen.


Önskemål inför livets slut

Vilka är dina önskemål inför livets slut? Det är många som skriver ner sina tankar och önskningar kring sin egen begravning.

Det innebär omtanke om de anhöriga och underlättar för dem när den dagen kommer. Det är viktigt att följa den dödes önskemål så långt det är möjligt.

Har du själv önskemål kring din begravning? Det finns många valmöjligheter, och det kan vara mycket man undrar över. Kom in till oss på begravningsbyrån. Vi försöker svara på dina frågor och hjälper dig fylla i ditt Livsarkiv.

Denna tjänst är kostnadsfri.

Du kan hämta Livsarkivet i PDF-format och fylla i den för att sedan lämna den till oss för förvaring eller fylla i det direkt på nätet via www.livsarkivet.se. Självklart förvarar vi Livsarkivet kostnadsfritt åt dig. Vi registrerar Livsarkivet digitalt och det är sökbart över hela landet.

Hämta Livsarkivet i PDF-format